O NAMA
  među najstarijim kolonijama u Srbiji ››
  KOLEKCIJA
  više od
30 godina
››
  IZLOŽBE
  u više od 10
gradova ››
  LJUDI
  osnivači, selektori, učesnici ››
  ATMOSFERA
  rad, portreti,
selo
››
  ARHIVA
  više od 30 godina,
07, 06, 05, više ››
O SELU
  Jalovik se nalazi u zapadnoj Srbiji ››
1979
Krsta Aleksić
Dušan Bujišić
Ilija Vićić
Branislav Vojinović
Srđan Vukčević
Milovan Vučković
Stanislav Granić
Milić Đurić
Slobodan Jeremić Jeremija
Dragan Jovanović Rile
Petar Lazić
Dragiša Marsenić
Zoran Simić
Života Stojadinović