O NAMA
  među najstarijim kolonijama u Srbiji ››
  KOLEKCIJA
  više od
30 godina
››
  IZLOŽBE
  u više od 10
gradova ››
  LJUDI
  osnivači, selektori, učesnici ››
  ATMOSFERA
  rad, portreti,
selo
››
  ARHIVA
  više od 30 godina,
07, 06, 05, više ››
O SELU
  Jalovik se nalazi u zapadnoj Srbiji ››
1986
Danica Antić
Kosta Bogdanović
Kosa Bokšan
Milun Vidić
Vladimir Vojvodić
Slobodan Jeremić Jeremija
Dragan Mileusnić
Petar Omčikus
Desa Stanić
Mića Stoiljković
Gligor Čemerski