Radovi ukazuju na jedan simboličko-alegorijski i figuralno-ekspresionistički pristup čitanju i beleženju mitskih, ideoloških, religioznih, političkih ali istovremeno i dramatičnih, intimnih percepcija savremenih društvenih dešavanja. Crteži teže da na vizuelnom nivou komuniciraju sa publikom ukazujući na izvesne emotivno-sociološke potrebe kako društva tako i samog pojedinca.
Oni se mogu posmatrati i kao ispoljavanje potisnutih, odbačenih percepcija, traumatskih sadržaja skrivenih u čovekovom nesvesnom, samim tim crteži imaju jedan nadrealistički kontekst. Likovi na crtežima su impersonalni, što posmatraču pruža mogućnost lakšeg uspostavljanja veze sa datom situacijom. Projektujući sopstveni lik on se pronalazi i aktivno učestvuje u određenoj temi.


RADOVI

bez naziva, gvaš na papiru, 56 x 77 cm

bez naziva, gvaš na papiru, 56 x 77 cm

bez naziva, gvaš na papiru, 56 x 77 cm


Rođena u Šapcu, Srbija, 1986. godine. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2010. godine, smer slikarstvo, u klasi profesora Gordana Nikolića. Sada je na doktorskim studijama na istom fakultetu.

 

IZLOŽBE

2012 3x3x3, Galerija 8, Beograd

2011 Fluizmi, BELEF, galerija FLU, Beograd (samostalna izložba)

2010 Perspektive, Led art, Novi Sad

2010 Prolećna izložba, Paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd

2009 Izložba crteža, galerija Fenix, Beograd

2009 Crtež, galerija FLU, Beograd

2008 Izložba nagrađenih studenata FLU, galerija FLU, Beograd

 

JAVNO IZVEDENI RADOVI (MURALI)

2011 Belef, panoi zgrade Fakulteta likovnih umetnosti, Beograd

2010 Murali, železnička stanica Prokop, Beograd

 

NAGRADE

Nagrada za crtež, FLU, Beograd

Nagrada Perspektive, Led art, Novi Sad

 

KONTAKT

064-3479732, 064-9155594

damnjanovicjasna@gmail.com