Krov

Skulptura KROV je model za buduću seriju radova čija su tema beogradske nadogradnje. Raspadom Jugoslavije i urušavanjem sna o državi blagostanja gde je stambeno pitanje radnika shvatano kao osnovna egzistencijalna potreba i pravo, došlo je do promene ideologije koja se gotovo preko noći okrenula liberalnom kapitalizmu, pri čemu je stambeno pitanje građana shvaćeno isključivo kao lični problem. Privatizacijom društvenih stanova nisu bili obuhvaćeni svi, a i usled velikih migracija izazvanih građanskim ratovima, mnogo ljudi je bilo praktično bez krova nad glavom. Divlja gradnja, koja je u periodu stare Jugoslavije bila zabranjena i oštro sankcionisana, postala je tako jedno od rešenja stambenog pitanja za mnoga nezbrinuta ili ratom raseljena lica. Ona se praktično iz crne zone preselila u sivu ili čak potpuno legalnu zonu. Prva nelegalna naselja nicala su još krajem osamdesetih godina prošlog veka na rubovima većih gradova, da bi se kasnije, tokom devedesetih godina, preselila i u same centre gradova u vidu nadogradnji postojećih zgrada (potkrovlja). Privatni investitori su mnoge zgrade nadogradili sa po nekoliko spratova. Zvaničnim regulacijama obično se dozvoljava nadogradnja jednog ili dva sprata, ali rupe u zakonu omogućavaju da se potkrovlja takođe koriste kao stambeni prostori. Zato krovovi često prekrivaju i po tri sprata nadograđene zgrade. „Umeća” majstora i investitora, uglavnom samoukih, koji bez angažovanja arhitekata i uz pomoć korupcije ostvaruju dobre zarade, gradu nameću arhitektonsko ruglo koje će generacije morati da gledaju. Svojom budućom serijom skulptura ću pokušati da reinterpretiram neke od tipičnih beogradskih nadogradnji, koristeći isključivo materijal pronađen na ulicama.

RAD

„Krov“, pronađeno drvo, 263 × 223 × 107 cm


Rođen je 1970. godine u Šapcu. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na Odseku slikarstva 1996. godine. Magistrirao je na postdiplomskim studijama na akademiji Dutch Art Institute, Enschede, Holandija, 2001. godine. Magistrirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2002. godine. Član je internacionalne umetničke grupe New Remote i nezavisne umetničke asocijacije Kolektiv. Imao je brojne samostalne i kolektivne izložbe u zemlji i inostranstvu.


KONTAKT
+381 (0)63 378806
nikolicbrana@gmail.com
www.branislavnikolic.net