O popravljanju

Drevna japanska tehnika Kintsugi ili Kintsukuroi, kao što joj i ime kaže, jeste popravljanje zlatom: polomljeni porculanski ili keramički predmeti bivaju zalepljeni, a pukotine zatopljene zlatom. Nelagoda ili odbojnost koju osećamo naspram oštećenja, kao i potreba da ih sakrijemo, bivaju zamenjene naglašavanjem i isticanjem pukotina i lomova. Ova tehnika, neodvojiva od svoje filozofske komponente, uči nas da tragovi lomljenja i popravljanja jesu deo istorije jednog predmeta a ne nešto od čega treba okretati glavu. Dok se zlato deponuje u trezorima banaka, pukotine na Domu kulture u Jaloviku su sve veće. Pozlaćuju se nekim drugim materijalom, supstancom nastalom iz razmene i susreta umetnika, njihovih domaćina i samog Jalovika. Bilo bi cinično reći da se devastirani i razrušeni prostori kulture mogu rekonstruisati samo umetničkim radovima ili delovanjem, ali akumulirana dela u kolekciji Jalovičke likovne kolonije svakako jesu dragoceno kulturno svedočanstvo o vremenu, mestu i ljudima, koje isijava iz pukotina Doma kulture u Jaloviku. Drago mi je što sam bila deo te divne mešavine razlika i sličnosti, takvi susreti i iskustva neminovno popravljaju ljude. Ali svakako bi trebalo uzeti u razmatranje i građevinske materijale, kao što su malter, cement i cigle.

RAD

O,gledalo“, pur pena, aluminijumski tanjir za jednokratnu upotrebu, akrilna boja, 40 × 40 × 15 cm
„Greška po greška ≠ pogreška“, aluminijumska ambalaža za paštetu (industrijski otpad), kolaž, konac, dimenzije promenljive
„Old Rolled Gold“, aluminijumska ambalažna folija (industrijski otpad), 80 × 58 × 46 cm
„Fu(e)ll“, grafit na papiru, 43 × 61 cm
„Happy“, grafit i akrilna boja na papiru, 86 × 61 cm
„Lol“, grafit i akrilna boja na papiru, 43 × 61 cm


Rođena je u Beogradu 1971. godine. 1997. godine diplomirala je na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. 2000. godine je magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2005. godine radi na vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, od 2011. godine u zvanju docenta. Od 2010. godine učestvuje u radu nezavisne umetničke asocijacije „Treći Beograd“. 2014. godine doktorirala je na Fakultetu likovnih umetnosti stekavši zvanje DA (Doctor of Arts) na umetničkom projektu Eros nemogućih susreta, skulpturalne forme postvarenih osećanja.KONTAKT
+381 (0)64 1357895
parlico@sezampro.rs