Dečja radionica

Njihovi radovi su obojeni toplim, veselim bojama...
Njihovi pogledi ozareni su vedrinom...
Njihovi potezi po papirima su nesputani, slobodni, poput njihove igre, jurnjave, skakanja...
Deca najbolje osećaju radost života.
Njihova dela su nam to pokazala na izložbi Dečje radionice u Jaloviku. Zanosno i vredno, trideset učesnika likovne radionice slikalo je svoju radost koju su svi osećali.
Postavili smo radost po granama, po travi, olucima, ogradama, a lagani letnji vetar ju je širio dalje i dalje...
Naslikano cveće, ptice, oblaci, stopili su se sa večernjim nežnim mirisima ruža i cvrkutom ptica, a sama radost sletela je na lice svakog posmatrača. Temperama, trakama, akrilnim bojama, staklom, kredama, prikazali su je i podelili sa drugima.
Svi smo se radovali.
Radujte se, družićemo se i sledećeg leta!


Ana Gemaljević, koordinator Dečje radionice