Rad Četiri vode nastavak je mog skulptorskog istraživanja u oblasti arhitekture. Oluci postavljeni u pro­storu svojim konturama nagoveštavaju oblik kuće. Kuće koje nema, koja je samo sugerisana tim lime­nim crtežom. Funkcija oluka na kući koja bi tu mogla da bude bila bi da odvode vodu sa krova na četiri strane (sveta). Samim tim što nema ni kuće ni krova sa kojega bi se voda slivala u oluke objekat je naizgled besmislen i nepotreban. Nepotreban u praktičnom smislu ali za mene neophodan kao umetnički čin.

RADOVI

„Četiri vode“, 360 × 270 × 225 cm, metal


Rođen 1970. godine u Šapcu. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku slikarstva 1996. godine. Magistrirao je na postdiplomskim studijama na akademiji Dutch Art Institute, Enschede, Holandija, 2001. godine. Magistrirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2002. godine. Imao je brojne samostalne i kolektivne izložbe u zemlji i inostranstvu.


KONTAKT
nikolicbrana@gmail.com
www.branislavnikolic.net