O selu

U severozapadnom delu Srbije, u pitomoj i brežuljkastoj Posavotamnavi nalazi se selo Jalovik. Površina 3290 h. Broj stanovnika 1950.

O CRKVI
Još u srednjem veku kada je susedna varošica Debrc bila prestonica kralja Dragutina ostalo je svedočenje da je u Jaloviku postojao manastir Ćelije i da je u njega ovaj srpski kralj često svraćao sa svojom svitom i tu nalazio duhovni mir i odmor. Jalovik poseduje crkvu posvećenu Svetom Apostolu i Evanđelisti Luki. Pisani tragovi u Jaloviku pominju dve crkve brvnare iz 1715. i 1725. godine. Prva zidana crkva u ovom mestu datira iz 1860. godine. Tu crkvu je zidalo 12 sela ovog kraja po dozvoli Miloša Obrenovića. Na temeljima te crkve 1938. godine ozidana je sadašnja crkva. Ona je u solidnom stanju. Njen unutrašnji ambijent posebno krase prelepe ikone na ikonostasu, rad slikara (i pojca) Pavla Aksentijevića, zatim freske u oltaru, rad ukrajinskog umetnika Jure Maticeva, te divni polijeleji, što sve skupa daje predivnu sliku ovog objekta.